Alacant, 12 al 14 de novembre de 2020
Globus captiu (Crèdit: Arxiu Municipal d´Alacant, Col·lecció fotogràfica Francisco Sánchez).

Circulars

 

XVI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Alacant (virtualment), 12 al 14 de novembre de 2020

 

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) organitza a Alacant, del 12 al 14 de novembre, la XVI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, la reunió científica general que, cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs d’història de la ciència, de la medicina i de la tècnica que es vulguen presentar.

 

Es pretén afavorir la presentació d’un ampli ventall de qüestions històriques, com ara:

  • Salut, malaltia i medicina
  • Experts, ciència i guerra
  • Espais museus i instruments científics
  • Salut pública i riscos (químics, nuclears, ambientals, etc)
  • Governança i finançament de la ciència i tecnologia
  • Ensenyament, didàctica i comunicació de la ciència
  • Qualsevol altra qüestió relacionada amb la història de la ciència i de la tècnica.

 

Enviament de propostes

Us convidem a presentar els resums amb les propostes de sessions temàtiques, comunicacions orals no agrupades en taules, pòsters o vídeos, que seran avaluades per parells. Cada persona només pot enviar una proposta, excepte quan aquesta siga presentada conjuntament amb altra persona, en aquest cas es podran presentar dues.

Vos animem també a proposar un nombre suficient de pòster i vídeos per a poder convocar, com en anys anterior, el Premi Trobada SCHCT al millor vídeo. Els pòsters s’exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s’inclouran al llibre de resums. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada.

Les propostes s’han d’enviar (emprant aquests formularis) fins al 22 de juny de 2020 a l’adreça electrònica trobada2020schct@gmail.com, indicant en l’assumpte: «Trobada 2020 – taula», «Trobada 2020 – comunicació», «Trobada 2020 – pòster» o «Trobada 2020 – vídeo» segons la modalitat.

Les propostes de sessions temàtiques (taules), inclouran el nom de la persona o les persones coordinadores, el títol i un breu resum de la sessió, juntament amb els noms i títols provisionals de les comunicacions que integraran la proposta conjunta.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les contribucions es comunicarà a juny/juliol de 2020.

 

Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada s’organitzaran dues conferències plenàries d’inauguració i cloenda a càrrec dels professors Christopher Hamlin (University of Notre Dame, EEUU) i Clara Florensa (Escoles Universitàries Gimbernat, UAB).

 

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció per a estudiants i llicenciats en situació d’atur i per a les persones que en demostrin la necessitat, sempre que siguin sòcies de la SCHCT. Recordem que la quota de soci és de 20 € anuals per als estudiants i llicenciats en atur. Per a associar-vos a la SCHCT feu servir el formulari disponible a l’enllaç associar-se a l’SCHCT: associar-se a l’SCHCT

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un breu CV (màx, 1 full), juntament amb la seua sol·licitud, abans del 10 de juny de 2020, a trobada2020schct@gmail.com. Caldrà indicar quina beca es demana, el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció en quota reduïda fins al 30 de setembre de 2020.

 

Per a més informació:

trobada2020schct@gmail.com

schct@iec.cat