Alacant, 12 al 14 de novembre de 2020
Globus captiu (Crèdit: Arxiu Municipal d´Alacant, Col·lecció fotogràfica Francisco Sánchez).

Presentació   

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica organitza a Alacant, del 12 al 14 de novembre, la XVI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Aquesta reunió científica general organitzada cada dos anys té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs d’història de la ciència, de la medicina i de la tècnica que es vulguen presentar. (Degut, la crisi de la COVID19, la Trobada tindrà lloc en les dates previstes si bé en un format virtual, no presencial).

Es pretén afavorir la presentació d’un ampli ventall de qüestions històriques, com ara:
• Salut, malaltia i medicina
• Experts, ciència i guerra
• Espais museus i instruments científics
• Salut pública i riscos (químics, nuclears, ambientals, etc)
• Governança i finançament de la ciència i tecnologia
• Ensenyament, didàctica i comunicació de la ciència
• Qualsevol altra qüestió relacionada amb la història de la ciència i de la tècnica.

A les pàgines d’aquesta pàgina web es troben les circulars, una nova versió del programa de la Trobada, així com un document de recomanacions per a participants i públic. Només com a recordatori de les dates més relevants:

-les persones que organitzen taules o presenten comunicacions han d’inscriure’s abans del 15 d’octubre.

-el públic general podrà inscriure’s fins i tot els dies de la Trobada.

-els participants de la Modalitat A han d’enviar els vídeos abans del 31 d’octubre.

-els vídeos podran visualitzar-se els primers dies de novembre i seran eliminats després de la Trobada.

   Cartell SCHCT

Per a més informació: trobada2020schct@gmail.com

Secretaria de la SCHCT: schct@iec.cat

 

Globus captiu (Crèdit: Arxiu Municipal d´Alacant, Col·lecció fotogràfica Francisco Sánchez).

 

Amb el suport de:

SECCB
   SECCT